Afspraken compostverwerking

Op de tuin verwerken we ons groenafval tot compost. Om dat goed te laten verlopen hebben we een aantal vuistregels:

  • Groenafval gaat in de bewaarstations: de bakken die zijn gemaakt van gaas.
  • GEEN KLUITEN, door het vele zand kan het afval niet verteren tot compost. Kluiten kun je het beste in je eigen tuin onderspitten.
  • GEEN GLAS OF PLASTIC, dit gooi je thuis weg.
  • GEEN PUIN OF STENEN, deze kun je op een bergje bij de composthopen gooien.