Instagram

Vanaf nu kunt u Stadstuinen Leiden ook volgen op Instagram. U vindt er met enige regelmaat mooie kiekjes, grappige afbeeldingen en leuke weetjes… Bekijk en volg: https://www.instagram.com/stadstuinenleiden/

Vlechtheg voor Stadstuinen Leiden

Afgelopen winter is er hard gewerkt aan de eerste fase van de vlechtheg. Begonnen is met de hoeken van het fietspad omdat er te vaak bijna-ongelukken plaats vonden vanwege het slechte zicht. Vanaf half maart moeten de werkzaamheden stoppen. Als de sapstromen weer op gang zijn kan de beplanting niet tegen de rigoureuze bewerking.  

Cursus heggen vlechten

Op zaterdag 25 februari organiseert de stichting Stadstuinen Leiden in park Matilo een cursus heggen vlechten. Vlechtheggen zijn heggen waarbij levende, stekelige struiken worden ingezaagd en omgelegd zodat ze bij het uitlopen een ondoordringbare haag vormen. Voor het prikkeldraad werd uitgevonden werd deze techniek gebruikt om het vee binnen of juist buiten een omheining te …

Tuinreglement Stichting Stadstuinen Leiden

    Aanmelding en inschrijving Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de SSL voor een stadstuin in park Matilo Degene die zich hebben opgegeven krijgen, in volgorde van de datum van inschrijving, een tuin toegewezen, inwoners van de wijken Meerburg en Roomburg krijgen hierbij voorrang. Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare tuinen …

Magazine Project 1818

In het magazine van Fonds 1818 worden de Stadstuinen Leiden uitgebreid bij het thema ‘stadslandbouw’ genoemd en zijn er ook leuke foto’s van gepubliceerd. Magazine Fonds 1818 Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

PAS OP: vlechtheg in wording, niet snoeien!

Langs de Stadstuinen Leiden staat een vlechtheg in wording. Tijdens de laatste – extra – werkdag is uitsluitend aan de heg gewerkt onder begeleiding van een deskundige. Mij is veel duidelijk geworden over de geschiedenis van vlechtheggen en hoe die worden aangelegd. Intussen ben ik heel enthousiast geworden maar helaas is er heel veel geduld …

Plantenruilmiddag

Op zaterdag 5 juli organiseren we samen met buurtbewoners Gerrie van Rooijen en Janne van der Sterre een plantenruilmiddag op de Stadstuinen. De markt is tussen 12.00 en 15.00 uur. Dus heb je nog aardbeienplantjes, sla of munt over kom dan ook en vul je collectie aan met nieuwe planten.

De rattenstaartlarve, of hoe de blinde bij mijn hart veroverde

Op een frisse dag in februari had het tuinencomplex Matilo besloten mest en compost langs te laten komen. Enthousiast hebben mijn moeder en ik hoeveelheden kruiwagens geschept, gekruid en omgekieperd. Omdat we goed voorbereid waren, was de moerassige grond geen obstakel. Eenmaal thuisgekomen was een warme douche erg welkom. Compleet met modderschoenen heb ik de …

Weer koffie bij Aart

Het seizoen is weer begonnen! Ook Aart is nu weer regelmatig op de tuin om koffie, thee en limonade te schenken. Aart is op woensdag,  zaterdag en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur op de tuin. Kosten: thee en koffie 30 cent, limonade 20 cent.