In een notendop: tips van de cursus bodemverbetering

Op zondag 27 oktober gaf Taco Blom op de tuin een informatie ochtend over de bodem.  Taco heeft jarenlange ervaring in de permacultuur. Dit is een bijzondere vorm biologische landbouw waarbij je leert hoe je op een creatieve manier samenwerkt met alles in je tuin. Zelfs met het onkruid.

Taco heeft zoveel verteld, dat het niet mogelijk is om alles hier aan jullie door te geven. Maar de belangrijkste tips  zetten we hier op een rij:

De belangrijkste conclusie is dat onze tuin heel arm is aan organisch materiaal (zoals plantenresten) en bodemleven (kleine beestjes). Organisch materiaal en bodemleven zorgen ervoor dat een plant voldoende voedsel heeft om te groeien en het neemt vocht op en houdt in droge perioden vocht vast.

Door te zorgen voor voldoende organisch materiaal in de bodem kun je dus al veel voor elkaar krijgen.
Hoe zorgen we daarvoor?

  1. Een dikke laag compost aanbrengen. We gaan in de winter compost bestellen. Daarover ontvang je nog bericht.
  2. Plantenafval op je tuin uitspreiden en daar laten verteren in plaats van het naar de composthoop te brengen.
  3. Zorg ervoor dat de grond in de winter niet helemaal kaal blijft waardoor alle goede stoffen eruit spoelen. Dit kan door in de herfst een groenbemester te zaaien. Phacelia (bijenvoer) is hiervoor een goede keus.
    Phacelia

Tot slot nog een waarschuwing!

Strooi geen kalk op je tuin. De grond is lang niet zuur genoeg. Kalk verstoort dit evenwicht nog verder.