Niet spitten, maar woelen!

IMG_3974Volgens de theorie van de biologische moestuin mogen we niet spitten omdat dat niet goed is voor het bodemleven. Spitten kan ook slecht zijn voor de rug maar dat geheel terzijde. Toch blijven we het doen, het ziet er goed uit en de grond wordt er luchtig van. Maar er is een alternatief voor de schop en dat is de woelvork, ook wel woelriek of grelinette genoemd. Onder andere Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, adviseert om de tuin één keer grondig om te spitten en daarna alleen nog maar de woelvork te gebruiken. De Stadstuinen Leiden heeft twee woelvorken aangeschaft, ze zijn te vinden bij het overige gereedschap.

De woelvork heeft een aantal voordelen:woelvork

  • de grond wordt gebroken en wordt luchtig;
  • de bovenste grondlaag wordt niet ondergraven waardoor aerobe bacteriën en schimmels zouden afsterven;
  • onkruidzaden, die soms al jaren onder de grond liggen te wachten op licht, blijven ondergronds;
  • wanneer je eerst mest of compost aanbrengt en daarna de woelvork gebruikt, worden mest en compost vermengd met de grond;
  • het ontwerp van de woelvork is ergonomisch, de rug wordt niet belast.

De woelvork wordt als volgt gebruikt. Zet de woelvork loodrecht op de grond en ga op de onderste dwarsbalk staan waardoor de tanden in de grond dringen. Zet een pas achteruit en trek de woelvork naar je toe tot die in een hoek van 60 tot 45 graden staat, niet lager. Extra schudden met de woelriek mag, maar het hoeft niet. Je werkt achteruit waardoor je niet op je pas gewoelde grond hoeft te staan. Na het toepassen van de woelvork is de grond meteen klaar voor gebruik.

In het onderstaande filmpje geeft Jean-Martin uit Canada een demonstratie.