Weer koffie bij Aart

Het seizoen is weer begonnen! Ook Aart is nu weer regelmatig op de tuin om koffie, thee en limonade te schenken. Aart is op woensdag,  zaterdag en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur op de tuin. Kosten: thee en koffie 30 cent, limonade 20 cent.IMG_3065