Werkbeurt 30 juni

Met de gemeente hebben we de afspraak dat we gratis gebruik kunnen maken van de grond, we hoeven geen pacht te betalen. Wel zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud van de stadstuinen;  het knippen van de hagen, onderhoud van de percelen voor algemeen gebruik, het netjes houden van de paden en het kunstwerk en het onderhoud van de gebouwen en de hekken.

Om te zorgen voor een goed beheer organiseren we werkbeurten. Van ieder perceel moet drie keer per jaar één persoon meehelpen met het onderhoud. Dit jaar hebben we daarnaast nog een extra werkbeurt in het najaar om de hagen te planten. Als we dan allen aanwezig zijn is die klus in een paar uurtjes geklaard…

De eerstvolgende werkbeurt is op zaterdag 30 juni van 9.30 tot 12.00 uur. We gaan dan een compostbak aanleggen en algemene stukken schoffelen en inzaaien. Neem een schoffel en een gieter mee!

In de zomer maken we een rooster voor de werkbeurten van de rest van dit jaar, zodat iedereen tijdig weet wanneer zijn/haar volgende werkbeurt is (je kunt dan zorgen dat je met iemand ruilt als de datum slecht uitkomt).

Van de aanwezigen bij de vorige werkbeurt zijn de namen genoteerd, daar wordt rekening mee gehouden bij de indeling van de werkbeurten van de rest van dit jaar. Ditzelfde geldt voor de werkbeurt van 30 juni.