Tuinreglement Stichting Stadstuinen Leiden

    Aanmelding en inschrijving Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de SSL voor een stadstuin in park Matilo Degene die zich hebben opgegeven krijgen, in volgorde van de datum van inschrijving, een tuin toegewezen, inwoners van de wijken Meerburg en Roomburg krijgen hierbij voorrang. Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare tuinen …

Afspraken compostverwerking

Op de tuin verwerken we ons groenafval tot compost. Om dat goed te laten verlopen hebben we een aantal vuistregels: Groenafval gaat in de bewaarstations: de bakken die zijn gemaakt van gaas. GEEN KLUITEN, door het vele zand kan het afval niet verteren tot compost. Kluiten kun je het beste in je eigen tuin onderspitten. …

Voorwaarden: Wat mag je planten?

In overleg met gemeente zijn er een aantal voorwaarden gesteld voor de tuin: Kweekkas komt centraal, niet op de afzonderlijke tuintjes Geen hoge constructies (behalve bamboestokken ter ondersteuning van √©√©njarige gewassen) Daarom brengen we de volgende regels nog even onder jullie aandacht: Geen fruitbomen op eigen perceel Ander fruit (bessen, druiven etc) niet hoger dan …