Een biologische moestuin beginnen

Bijen-en-cafeine-shutter-63Bij biologisch tuinieren wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Maar biologisch tuinieren betekent meer dan het laten van bepaalde zaken. Door gebruik te maken van de natuur kunt u een gezonde oogst bevorderen. Belangrijke begrippen zijn bijvoorbeeld wisselteelt, combinatieteelt of bodemzorg.

vlindersIn het bijgaande document vindt u uitgebreide informatie over het starten van een biologische tuin.

handleiding voor biologisch tuinieren in de moestuin

100212_EU_Organic_Logo_IsoC