Niet spitten, maar woelen!

Volgens de theorie van de biologische moestuin mogen we niet spitten omdat dat niet goed is voor het bodemleven. Spitten kan ook slecht zijn voor de rug maar dat geheel terzijde. Toch blijven we het doen, het ziet er goed uit en de grond wordt er luchtig van. Maar er is een alternatief voor de …

Een biologische moestuin beginnen

Bij biologisch tuinieren wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Maar biologisch tuinieren betekent meer dan het laten van bepaalde zaken. Door gebruik te maken van de natuur kunt u een gezonde oogst bevorderen. Belangrijke begrippen zijn bijvoorbeeld wisselteelt, combinatieteelt of bodemzorg. In het bijgaande document vindt u uitgebreide informatie over het starten …

Mulchen, dát doen we met tuinafval

De gemeenschappelijke composthopen zijn afgeschaft, voortaan verwerken we ons eigen afval op onze eigen tuintjes. Het is niet toegestaan dat iedereen een eigen composthoop bouwt, maar dat is geen probleem want we kunnen mulchen. Ecologische moestuiniers hebben al decennia positieve ervaring met mulchen. De natuur doet het ons al miljoenen jaren voor: ze dekt de …

Koemest, compost of toch beter allebei?

Aan het einde van de winter is het goed de tuin te bemesten. Via de Stadstuinen Leiden kan compost en koemest besteld worden. Als beginnende moestuinier vroeg ik mij af waar ik nou eigenlijk voor moest kiezen. Ik ben mij eens gaan verdiepen in de theorie. Mijn eindconclusie is: voor een goed resultaat heb ik allebei …

In een notendop: tips van de cursus bodemverbetering

Op zondag 27 oktober gaf Taco Blom op de tuin een informatie ochtend over de bodem.  Taco heeft jarenlange ervaring in de permacultuur. Dit is een bijzondere vorm biologische landbouw waarbij je leert hoe je op een creatieve manier samenwerkt met alles in je tuin. Zelfs met het onkruid. Taco heeft zoveel verteld, dat het niet mogelijk is …

Bokashi: verwerk je keukenafval tot mest

We kregen van Hein een goede tip om je tuin te bemesten; hij verwerkt zijn keukenafval thuis tot bokashi. Bokashi is een Japanse methode, waarbij je groenteafval in een luchtdichte emmer laat fermenteren. Het gaat in het kort als volgt: je zet twee emmers die je kunt afsluiten in elkaar. In de bodem van de bovenste …